Hergebruik van water na behandeling - omgekeerde osmose

Beschrijving techniek

Water dat afkomstig uit de waterzuivering en al dan niet behandeld werd in een zandfiltratie kan via omgekeerde osmose (OO) membranen verder gezuiverd worden.

Afhankelijk van de aanwezigheid van zwevende delen zal (en de voorbehandeling in een zandfiltratie) zal het water eerst doorheen ultrafiltratie (UF) membranen gestuurd worden. Daarna worden de zouten verwijderd in met OO membranen.

Daarna kan het water, indien ingezet worden voor het gebruik als drinkwater. Om te voldoen aan alle eisen voor drinkwater, zal een bijkomende desinfectie (bv. chloreren) noodzakelijk zijn.

Details zijn opgenomen in de "Gids Waterzuiveringstechnieken" (Derden et al; 2010).

Toepasbaarheid

De techniek vereist een voorbehandeling in een waterzuivering.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik.

Bij de keuze van de techniek dient rekening gehouden te worden met het ontvangend oppervlaktewater. Door deze techniek toe te passen zullen er hoge chloride concentraties geloosd worden.

Afhankelijk van de grootte van de installatie, zullen werkingskosten en investeringskosten verschillen. Detailkostprijzen zijn opgenomen in de "Gids Waterzuiveringstechnieken" (Derden et al., 2010).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Hergebruik van water na behandeling - omgekeerde osmosevgtg 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Dit heeft geen effect op de totaal geloosde vrachten, maar wel op de concentratie aan chloriden.

2 Voor de implementatie van de maatregel dient een economische afweging te gebeuren.