Rechtstreeks hergebruik van water

Beschrijving techniek

Binnen een AGF bedrijf wordt water van verschillende kwaliteiten gebruikt. In de autocontrole gidsen is opgenomen welk type van water voor welke activiteiten kan ingezet worden, rekening houden met de voedingshygiëne. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van welk type van water waar gebruikt wordt in de Vlaamse AGF bedrijven.

Tabel: Gebruik van verschillende types van water op basis van bedrijfsbezoeken

Referentie BREF: §4.1.7.8., 4.7.5.17 en §5.1. en 5.1.3.

Toepasbaarheid

Regels hierover zijn terug te vinden in de autocontrolegids (website NN). Regels i.v.m. voedselveiligheid moeten strikt opgevolgd worden.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik. De maatregel kan, voor slecht of niet verwijderbare stoffen, leiden tot een verhoging van de concentratie in het afvalwater.

Financiële aspecten

Leidt meestal tot een kostenbesparing.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Rechtstreeks hergebruik van waterJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Deze techniek kan niet op elke waterstroom toegepast worden. Er dient steeds rekening gehouden te worden met de voorwaarden beschreven onder 'Procesbeschrijving'.