Good housekeeping – reiniging algemeen

Beschrijving techniek

Reinigen van toestellen en ruimten is nodig om te voldoen aan de hygiëne vereisten. Door deze te optimaliseren kan het waterverbruik beperkt worden:

 • afvalstromen en nevenstromen zo snel mogelijk (droog) verwijderen, referentie BREF: §4.3.10;
 • in het geval van opvanggoten, zorgen dat de collectorputten regelmatig worden schoongemaakt, referentie BREF: §4.3.1.1;
 • zo veel als mogelijk kiezen voor “droge” reiniging systemen. Enkel waar het om hygiënische reden noodzakelijk is, kiezen voor natte reiniging. Optimaliseren in frequentie. BREF: §4.3.1, 4.7.2.2, 4.7.2.2, 4.7.5.2 en 4.7.9.2;
 • vloeren en materiaal eerst chemisch reinigen alvorens water te gebruiken. BREF: §4.3.2;
 • reinigingswater onder druk voorzien (BREF: §4.3.7.1).

Referentie BREF: §5.1.3.

Toepasbaarheid

Daar waar water continu gebruikt wordt. De maatregel kan, voor slecht of niet verwijderbare stoffen, leiden tot een verhoging van de concentratie in het afvalwater.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik en verbeteren van de waterkwaliteit

Financiële aspecten

Beperken van het waterverbruik. Beperkte financiële impact.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Good housekeeping – reiniging algemeenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie