Vaste materialen droog transporteren

Beschrijving techniek

Binnen de AGF sector wordt het niet bruikbaar deel van de AGF (bladeren, peulen, schillen,…) het droog getransporteerd in plaats van in watergoten.

Referentie BREF: §4.1.7.4. en §5.1.

Toepasbaarheid

Dit geldt niet wanneer de resten dienen gewassen te worden, om later nuttig in te zetten.

AGF bedrijven opteren omwille van hygiëne of werkorganisatie soms toch voor watergoten.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik. Deze maatregel heeft ook een positief effect op de vuilvracht er zal immers minder organisch materiaal uitlogen naar het afvalwater.

Financiële aspecten

Beperken van het waterverbruik en mogelijk verhogen van de waarde van nevenstromen als dierenvoeding (omdat de AGF minder water bevatten).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Vaste materialen droog transporterenvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Dit kan voor de meest AGF verwerkende bedrijen. In sommige gevallen dienen groenteresten gewassen te worden om verder verwerkt te worden en is dit een essentiële productiestap.