Hergebruik van water na behandeling – zandfiltratie

Beschrijving techniek

De zandfilter wordt op (een deel) van het effluent van de biologische of fysicochemische waterzuivering geplaatst. De filter heeft vooral als doel om zwevende deeltjes te beperken. Hierdoor zal ook het gehalte aan CZV en BZV dalen.

Het water uit de zandfilter kan ingezet worden voor sommige voorbehandelingsstappen als niet drinkbaar water of schoonwater (zie ook Bijlage 3 in de BBT Studie).

Toepasbaarheid

Verschillende AGF bedrijven zijn uitgerust met een zandfilter.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik en beperken van de belasting van CZV en BZV indien het volledige effluent over de zandfilter wordt gestuurd.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gekozen techniek, zullen werkingskosten en investeringskosten verschillen. Detailkostprijzen zijn opgenomen in de "Gids Waterzuiveringstechnieken" (Derden et al., 2010).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Hergebruik van water na behandeling – zandfiltratievgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Voor de implementatie van de maatregel dient een economische afweging te gebeuren.