Minimaliseren van het gebruik van (on)diep grondwater en maximaliseren van het hemelwatergebruik

Beschrijving techniek

Doordat er (in het verleden) meer grondwater opgepompt werd dan er via natuurlijke weg (infiltratie) toegevoerd werd, staan de grondwaterlagen onder druk. Deze problematiek is typische voor diepe watervoerende lagen, maar er zijn ook lokaal problemen met ondiep grondwater. Daarom wordt deze waterbron best zoveel mogelijk beperkt.

In de plaats hiervan dient maximaal ingezet te worden op het gebruik van hemelwater. Hiervoor dienen waterreservoirs (buffertanks) aangelegd te worden.

Toepasbaarheid

De grootte van de regenwatertanks dient afgestemd te worden op de dakoppervlakten en de ruimte die bedrijven ter beschikking hebben. Het hemelwater heeft als bijkomend voordeel dat het zacht water is en niet meer onthard hoeft te worden.

Milieuvoordeel

Beperken van het oppompen van (on)diep grondwater.

 • Hierdoor vermindert de druk op de grondwaterlagen.
 • Grondwater bevat soms zelf stoffen die schadelijk zijn voor het oppervlaktewater zoals chloriden, fluoriden, broom. Deze zullen bij minimaal gebruik van grondwater ook minimaal in het oppervlaktewater terrecht komen.
 • Beperking van de voorbehandeling van grondwater zal leiden tot een beperking van het daaraan verbonden energie- en chemicaliënverbruik.

Financiële aspecten

Om het hemelwater op te vangen dient geïnvesteerd te worden in opvangcapaciteit.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Minimaliseren van het gebruik van (on)diep grondwater en maximaliseren van het hemelwatergebruikJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Het milieuvoordeel is: beperken van het gebruik van (on)diep grondwater.