Plaats start/stop systemen op de watertoevoer

Beschrijving techniek

Sensors (fotocellen) plaatsen waar water verbruikt wordt welke meet of er product passeert. Wanneer de productie stilvalt of stopt, zal ook de watertoevoer stoppen.

Referentie BREF: §4.1.8.6 en §5.1.

Toepasbaarheid

Op die plaatsen in het productieproces waar een continue waterstroom nodig is. Bij het plaatsen van stopsystemen dient steeds na te gaan wat de consequentie is voor de hygiëne. Om contaminatie te voorkomen, kan het in sommige gevallen niet slim zijn om een waterstroom tijdens een korte stilstand af te sluiten.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik. De maatregel kan, voor slecht of niet verwijderbare stoffen, leiden tot een verhoging van de concentratie contaminanten in het afvalwater.

Financiële aspecten

Beperken van het waterverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Plaats start/stop systemen op de watertoevoerJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie