Verlengen dan de standtijd van het waterbad ter hoogte van de snijmessen door de selectieve verwijdering van wit zetmeel - aardappelindustrie

Beschrijving techniek

Ter hoogte van de snijmessen in de aardappelverwerkende industrie wordt het proceswater vervuild met enerzijds oplost suiker, dat vrijgesteld wordt uit de aardappelen en anderzijds witzetmeel.

De concentratie wit zetmeel is bepalend voor de snelheid waarmee het waterbad moet ververst worden, omdat het water hieraan het eerst verzadigd is. Door een selectieve verwijdering van dit witte zetmeel, kan het proceswater langer gebruikt worden. Pas op het moment dat het ook verzadigd is aan suiker dient het vervangen te worden. De techniek om wit zetmeel te verwijderen is beschreven onder "Terugwinnen van zetmeel uit de aardappelverwerkende industrie".

Toepasbaarheid

Enkel voor de aardappelverwerkende bedrijven.

Milieuvoordeel

Herwinnen van grondstoffen (zetmeel), beperken van de belasting van het afvalwater en beperking van het waterverbruik.

Financiële aspecten

Zie "Terugwinnen van zetmeel uit de aardappelverwerkende industrie"

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Verlengen dan de standtijd van het waterbad ter hoogte van de snijmessen door de selectieve verwijdering van wit zetmeel - aardappelindustrieNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie