Beperken van waterverbruik

In het kader van het Grijswaterbesluit van de Vlaamse Regering hebben verschillende bedrijven uit de sector contracten afgesloten voor het aankopen van “grijs water” bij drinkwatermaatschappijen. Het contract omvat dat deze bedrijven minder grondwater oppompen en in ruil hiervoor een zelfde hoeveelheid grijswater aankopen. De prijs die ze voor dit water betalen is een stuk hoger dan voor het oppompen van grondwater, maar is lager dan deze van drinkwater. De contracten worden afgesloten voor 10 jaar.

Het beperken van het waterverbruik kan leiden tot een verhoging van de concentraties van afvalstoffen in het afvalwater. Dit geldt vooral voor stoffen die niet of slecht afbreekbaar / verwijderbaar zijn in de waterzuivering. De totaal geloosde vuilvracht zal echter gelijk blijven, een goed gedimensioneerde waterzuivering kan dit wel ondervangen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Dit kan voor de meest AGF verwerkende bedrijen. In sommige gevallen dienen groenteresten gewassen te worden om verder verwerkt te worden en is dit een essentiële productiestap.

2 Het milieuvoordeel is: beperken van het gebruik van (on)diep grondwater.

3 Deze techniek kan niet op elke waterstroom toegepast worden. Er dient steeds rekening gehouden te worden met de voorwaarden beschreven onder 'Procesbeschrijving'.

4 Voor de implementatie van de maatregel dient een economische afweging te gebeuren.

5 Dit heeft geen effect op de totaal geloosde vrachten, maar wel op de concentratie aan chloriden.

6 Voor de implementatie van de maatregel dient een economische afweging te gebeuren.