Good housekeeping geurreductie

Beschrijving techniek

 • Regelmatig afvoeren van afval, zodat er geen spontane gisting en geurontwikkelingen optreden, referentie BREF: §5.1.3. Alternatieven zijn opslag van groenteresten in afgesloten ruimten, waarvan de afzuiging gekoppeld is aan een biofilter of opslag in afgesloten containers.
 • Regelmatig reinigingen en onderhouden van de verzamelputten en goten voor afvalwater, referentie BREF:§5.1.3;
 • Overkappen van (delen) van de waterzuivering waar geurontwikkeling kan optreden.

Zie ook BREF §5.15.

Toepasbaarheid

Bij alle AGF bedrijven.

Milieuvoordeel

Verminderen van de geuroverlast.

Financiële aspecten

Beperkte investeringskosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Good housekeeping geurreductieJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie