Gesloten koeltunnel met indirecte koeling

Beschrijving techniek

Na het frituren worden de aardappelproducten gekoeld. De emissies van geuren wordt beperkt door gebruik te maken van een gesloten koeltunnel, waarin de aardappelproducten indirect gekoeld worden. Er is geen rechtstreeks contact tussen de buitenlucht en de gefrituurde producten. De tunnel bestaat uit een transportband, een ventilator en warmtewisselaars met koelmiddelen. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van freonvrije koelproducten (ammoniak of CO2).

Toepasbaarheid

Voor bedrijven die gefrituurde aardappelproducten maken.

Milieuvoordeel

Verminderen van de geuroverlast.

Financiële aspecten

De koeltunnel wordt als haalbaar beschouwd voor de sector.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gesloten koeltunnel met indirecte koelingJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie