Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater

Voor groenteverwerkers varieert de kwaliteit van het afvalwater in functie van de groenten die verwerkt worden. Uit de groentekalender (Tabel 2) blijkt dat volgende groenten verantwoordelijke zijn voor verhoogde concentraties:

 • (nov), dec, jan, feb, (maart): verwerken van schorseneer, wat leidt tot verhoogde CZV, ZS en BZV. Een mogelijke oorzaak is de hoge suikerconcentratie. Schorseneer bevat, na suikermaïs, het hoogste koolhydratengehalte en de grootste calorieëninhoud. Behalve suikers en koolhydraten bevatten schorseneren ook een belangrijke hoeveelheid inuline.
 • voorjaar maart: hoge stikstofconcentratie, door de verwerking van bladgroenten (spinazie).
 • mei, juni, juli: verwerking van erwten. Deze bevatten hoge hoeveelheden eiwitten, wat zich uit in verhoogde concentraties stikstof tijdens deze maanden.
 • zomermaanden: hogere fosforconcentraties. Dit is mogelijk een gevolg van de minder gunstige CZV/N/P balans. Tijdens deze maanden is de totale activiteit ook het hoogst.

Tabel 1: Overzicht van de voedingswaarde per groente (voor de meest verwerkte diepvriesgroenten)

Een algemene beschrijving van een standaard waterzuivering wordt beschreven onder "Afvalwaterzuivering". In de BREF FDM wordt dit eveneens beschreven onder §4.5. en §5.1.6.

Tabel 2: Meest verwerkte diepvriesgroenten en het seizoen waarin ze geteeld en verwerkt worden

Tabel 3: Technieken die een gunstige invloed hebben op de concentratie polluenten in het afvalwater.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Stoomschillen van schorseneren (i.p.v. loogschillen)Nee
Beperken van fosfaatlozingen bij aardappelverwerkers – preventiefJa
Beperken van fosfaatlozingen bij groenteverwerkers – preventief door het toevoegen van kalkmelkNee 2
Gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelenJa
Beperking van de chloridelozing – preventief door beperking van de onthardingNee
Beperken van de chloridelozing – door gebruik van pelletontharderNee
Beperken van de chloridelozing – door gebruik van nanomembranenNee
Beperken van de chloridelozing – afvoer van pekelstroomNee
Beperken van de chloridelozing – kleibad voor de aardappelverwerkende industrieNee
Indikken van de grondbrij met cycloon of in vijvervgtg 4
Juiste afweging maken om stromen richting anaerobe zuivering of vergister te sturenJa
Beperken van de belasting van de anaerobe waterzuivering of vergister met moeilijk afbreekbaar materiaalvgtg 5
Verwarmen / koelen van het influent van de anaerobe waterzuiveringvgtg 6
Biofermentatievgtg 7
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): biologische fosfaatverwijderingvgtg 8
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): fysico-chemische fosfaatverwijderingvgtg 9
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): verwijdering van P en N met behulp van algen – tertiaire zuiveringstechniekNee 10
Beperking van de chloride- en fosfaat lozing door precieze dosering van het vlokmiddel (end-of-pipe)vgtg 11
Good housekeeping voor de waterzuiveringJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Dit is bewezen voor enkele groentetypes. Voor andere types werkt het niet.

2 Het proces is enkel stuurbaar indien slechts 1 groente te gelijk verwerkt wordt. In praktijk worden meerdere groenten op het zelfde ogenblik verwerkt.

3 Omwille van mogelijke contaminatie van de gebruikte klei met dioxines.

4 BBT voor bedrijven die AGF uit volle grond verwerken. Niet van toepassing op bedrijven die gewassen AGF innemen.

5 BBT voor bedrijven die beschikken over een anaerobe waterzuivering.

6 BBT voor bedrijven die beschikken over een anaerobe waterzuivering.

7 Enkel voor zeer lage debieten. De afzet van de kokosmatten dient verzekerd te zijn.

8 Niet voor rioollozers.

9 BBT voor grote bedrijven of bedrijven die lozen op oppervlaktewater.

10 Deze techniek gaat verder dan BBT.

11 Deze techniek is BBT voor diepvriesbedrijven en grote bedrijven.