Beperken van de chloridelozing – door gebruik van nanomembranen

Beschrijving techniek

Met behulp van een nanofiltratiemembraan kan water volledig of partieel onthard worden (als alternatief voor klassieke harsen). Het proces is net als omgekeerde osmose, een druk gedreven proces. De poriën van het membraan zijn “opener” dan deze van een omgekeerde osmose membraan. Afhankelijk van de keuze van het membraan kunnen deeltjes selectief verwijderd worden. Zo kan onthard en ontzilt worden of enkel onthard worden (website DOW).

Toepasbaarheid

De techniek vraagt een goede opvolging en regelmatige reiniging van de membranen. De membranen dienen ook regelmatig vervangen te worden.

Milieuvoordeel

Geen chloridelozingen meer.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de grootte van de installatie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de chloridelozing – door gebruik van nanomembranenNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie