Stoomschillen van schorseneren (i.p.v. loogschillen)

Beschrijving techniek

Ongeveer de helft van de bedrijven die schorseneren verwerkt ontdoet de schillen met behulp van loog. De andere helft gebruikt stoom.

Het loog op zich is geen probleem voor de waterzuivering, maar het loog lost de schil op, waardoor een brij ontstaat met daarin fracties die moeilijk afbreekbaar zijn. Bij het stoomschillen wordt de schil verwijderd en niet opgelost, waardoor het afvalwater niet belast wordt met deze moeilijk afbreekbare delen (Desmet et al., 2005).

Toepasbaarheid

De techniek wordt reeds toegepast. Toch geven sommige producenten aan dat de kwaliteit van het product lager is wanneer met stoom geschild wordt i.p.v. loog.

Milieuvoordeel

Lagere organische belasting van het geloosde afvalwater.

Financiële aspecten

Beperkt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Stoomschillen van schorseneren (i.p.v. loogschillen)Nee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie