Juiste afweging maken om stromen richting anaerobe zuivering of vergister te sturen

Beschrijving techniek

Een vergister en een anaerobe waterzuivering zijn technisch gezien gelijkaardige installaties. Doch ze hebben elk een andere functie en dienen bijgevolg op een andere manier aangestuurd te worden.

De keuze voor een anaerobe waterzuivering of een vergister moet bepaald worden door het type van influent. Een vergister kan enkel gebouwd worden als het aanbod aan vaste stromen voldoende hoog is. In alle andere gevallen zullen bedrijven enkel over een anaerobe waterzuivering beschikken.

Doch dient erover gewaakt te worden dat, in het geval er geen vergister aanwezig is, de anaerobe waterzuivering nog steeds correct bedreven wordt. Het opdrijven van de belasting van de anaerobe waterzuivering (met bv. vaste stromen) zal leiden tot een verhoging van biogas en een goedkope manier zijn om zich van deze stromen te ontdoen, doch dit zal leiden tot een moeilijkere afbraak in de daarop volgende aerobe waterzuivering.

Toepasbaarheid

Grote AGF bedrijven.

Milieuvoordeel

Lagere belasting van het afvalwater.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Juiste afweging maken om stromen richting anaerobe zuivering of vergister te sturenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie