Beperking van de chloride- en fosfaat lozing door precieze dosering van het vlokmiddel (end-of-pipe)

Beschrijving techniek

Om fosfaten af te scheiden wordt er na de aerobe zuivering vlokmiddel gedoseerd. Door een online meting uit te voeren van de actuele fosfaatconcentratie in dit water en deze te koppelen aan de dosering van het vlokmiddel, zal er geen overmaat worden toegevoegd in periodes van lage fosfaatconcetraties, en geen ondermaat in periodes van hoge fosfaatconcentraties.

Toepasbaarheid

De techniek vereist naast het plaatsing van meet- en regelapparatuur voorafgaand studiewerk, zodat de juiste dosis vlokmiddel kan bepaald worden. Er zijn momenteel al verschillende diepvriesbedrijven die deze regeling toepassen.

Voor kleinere bedrijven, waar deze investeringen zwaarder doorwegen, is het nuttig om op regelmatige basis metingen uit te voeren op de actuele fosfaatconcentratie.

Milieuvoordeel

Beperken van overmatig chemicaliëngebruik. Minder chloriden in het afvalwater. Beperken van hoge fosfaat piekconcentraties in het afvalwater.

Financiële aspecten

De techniek vereist de plaatsing van meet- en regelapparatuur (ongeveer 15 000 euro). Door het plaatsten van deze techniek kan wel bespaard worden op het gebruik van vlokmiddel (prijs ijzertrichloride ongeveer 150 €/ton).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperking van de chloride- en fosfaat lozing door precieze dosering van het vlokmiddel (end-of-pipe)vgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Deze techniek is BBT voor diepvriesbedrijven en grote bedrijven.