Beperken van de chloridelozing – afvoer van pekelstroom

Beschrijving techniek

De ontharders hebben een opbrengst van ongeveer 98%. Dit wil zeggen dat er per 100 m³ water die behandeld wordt 2 m³ pekel ontstaat. De zoutconcentratie in deze pekelstroom varieert afhankelijk van het tijdstip van de regeneratie.

Toepasbaarheid

De techniek is toepasbaar op alle pekelstromen van ontharders.

Milieuvoordeel

Beperken van de chloridelozingen.

Financiële aspecten

Het afvoeren van een pekelstroom dergelijke stroom kost tussen 50 en 200 euro/m³. De kostprijs van water zou hierdoor verhoogd worden met ongeveer 1 tot 6 euro/m³. De prijs is onafhankelijk van de grootte van de installatie, omdat deze volledig bepaald wordt door de transportkost.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de chloridelozing – afvoer van pekelstroomNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie