Verwarmen / koelen van het influent van de anaerobe waterzuivering

Beschrijving techniek

De anaerobe afbraak gebeurt tussen 28°C en 39°C door mesofiele bacteriën. Bij lagere temperaturen daalt de activiteit en onder de 25°C valt deze nagenoeg stil. Het geproduceerde biogas kan gebruikt worden om het afvalwater voor te verwarmen (Desmet et al., 2005).

Bij bedrijven met een groot warmtegebruik in het proces (bv. conservenbedrijven of aardappelbedrijven gedurende bepaalde perioden van het jaar) kan de temperatuur van het afvalwater te hoog oplopen; wat eveneens ongunstig is voor het anaerobe proces. Het water kan gekoeld worden met vers ingenomen water (grondwater, leidingwater,…) met behulp van een warmtewisselaar.

Toepasbaarheid

Voor bedrijven met een anaerobe reactor (diepvries en conserven bedrijven).

De temperatuur van het afvalwater dient afgestemd te worden op de belasting. Hoger belast water (CZV van ongeveer 7 kg CZV/m³/d) vragen hogere temperaturen. Bij lager belast water (CZV van bv. 3 kg CZV/m³/d) is een aanvoer temperatuur van 25°C voldoende (Desmet et al., 2005).

Milieuvoordeel

Beperken van organische stoffen in het afvalwater.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Verwarmen / koelen van het influent van de anaerobe waterzuiveringvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 BBT voor bedrijven die beschikken over een anaerobe waterzuivering.