Beperken van de chloridelozing – door gebruik van pelletontharder

Beschrijving techniek

In een reactor wordt kalkmelk of natronloog gedoseerd, waardoor kalk neerslaat op zandkorrels (die aan de reactor worden toegevoegd) en zo pellets vormen. Onderin de reactor wordt het onthardingsmiddel intensief in contact gebracht met het water, waarna deze opwaarts stromen door de aanwezige pellets en entzand. Bovenin is de reactor verwijd om te voorkomen dat het entzand mee stroomt en vindt een kleine zuurdosering plaats om het onthardingsproces te stoppen. De gevormde pellets worden afgezet in bijvoorbeeld de cement- of ijzerindustrie.

Toepasbaarheid

Deze techniek wordt in Vlaanderen en Nederland frequent toegepast voor het ontharden van drinkwater, voor grote waterdebieten. In de AGF sector is het de bedoeling om zo weinig mogelijk water te gebruiken en zeker niet in te zetten op technieken dit grote waterdebieten vragen.

Milieuvoordeel

Geen chloridelozingen meer.

Financiële aspecten

Voor de productie van grote hoeveelheden drinkwater / proceswater is dit een rendabele techniek.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de chloridelozing – door gebruik van pelletontharderNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie