Beperken van fosfaatlozingen bij aardappelverwerkers – preventief

Bij aardappelverwerkende bedrijven wordt dinatriumdifosfaat aan de diptank toegevoegd om grijskleuring te voorkomen. Dit fosfaat komt later in het afvalwater terecht.

A. Door het nemen van maatregelen

Beschrijving techniek

Om dit te voorkomen, kunnen volgende maatregelen genomen worden (website OVAM):

 • het waterverlies in de diptank beperkten;
 • de interne normconcentratie voor dinatriumdifosfaat optimaliseren (en overdosering vermijden);
 • om het oplossen van dinatriumdifosfaat in water efficiënt te laten verlopen dient de temperatuur van het dinatriumdifosfaat geoptimaliseerd te worden;
 • het water met het dinatriumdifosfaat wordt, voor het geloosd wordt, hergebruikt.

Toepasbaarheid

Aardappelverwerkende industrie.

Milieuvoordeel

Beperken van de fosfaatlozingen.

Financiële aspecten

Beperkt.

B. Fosfaatsturing met behulp van meettoestellen in een fosfaatdipunit

Beschrijving techniek

Om dinatriumdifosfaat te meten werden in het verleden de dinatriumdifosfaatconcentratie berekend op basis van een verschilmeting van orthofosfaat voor en na omzetting van het dinatriumdifosfaat.

Met behulp van een nieuwe meetmethode kan de dinatriumdifosfaatconcentratie in de dipunit snel en efficiënt online gemeten worden. Uit praktijktesten bleek dat het verbruik van dinatriumdifosfaat dankzij het meetsysteem met 10% tot 60% omlaag kan zonder kwaliteitsverlies. Daarmee kan de uitstoot van fosfaten, afkomstig van dinatriumdifosfaat, ook met 10% tot 60% omlaag.

Toepasbaarheid

De toepassingsmogelijkheden liggen wat dinatriumdifosfaat betreft alleen in de aardappelverwerkende sector.

Milieuvoordeel

Bij een verbetering van het proces met betrekking tot de controle van de dinatriumdifosfaatdosering kan het fosfaatgebruik van de branche bij de verwerking van gefrituurde aardappelen met ca. 25% worden teruggebracht.

Financiële aspecten

Men verwacht dat met een investering van € 13 613 - € 22 689 een dergelijk systeem geïmplementeerd kan worden. De economische aspecten van het beter geregelde proces zijn gunstig door besparing op de grondstof dinatriumdifosfaat, lagere kosten voor afvalwaterreiniging en een verhoogde opbrengst door een betere eindproductkwaliteit.

C. Fosfaat in proceswater beperken door sproeien

Beschrijving techniek

Het dinatriumdifosfaat wordt over de (gesneden) aardappelen gesproeid. Op die manier wordt de dosering afgestemd op de aardappelen.

Toepasbaarheid

Er is geen informatie over mogelijke beperkingen van de techniek.

Milieuvoordeel

Beperken van de fosfaatlozing.

Financiële aspecten

Er is geen exacte kostprijs van deze techniek gekend. De techniek wordt wel toegepast bij verschillende producenten en wordt als haalbaar beschouwd.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van fosfaatlozingen bij aardappelverwerkers – preventiefJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie