Beperking van de chloridelozing – preventief door beperking van de ontharding

Beschrijving techniek

De kwaliteit van het water (drinkwater, grondwater, leidingwater,…), dat door het bedrijf ingenomen wordt, bepaalt de behandelingen die nodig zijn om dit water geschikt te maken voor de verwerking van AGF. Sommige types van water zijn hard tot zeer hard en moeten onthard worden, alvorens ze in het proces kunnen ingezet worden.

Afhankelijk van het proces waarvoor het water gebruikt wordt kan een andere hardheid getolereerd worden. Toch wordt al het proceswater op een gelijkaardige manier onthard, waarbij het meest kritische proces maatvoerend is.

Door toepassing per toepassing te bekijken of deze vergaande ontharding steeds nodig is, kan de hoeveelheid water die moet onthard worden beperkt worden. Dit heeft een gunstig effect op het zoutgebruik in de installatie (in het geval van ontharding met harsen).

Toepasbaarheid

Deze maatregel vraag voorafgaand studiewerk. In sommige gevallen kan het nodig zijn aanvoerleidingen te ontdubbelen.

Milieuvoordeel

Beperken van de chloridelozingen.

Financiële aspecten

Door deze keuze te maken zal de kostprijs van de watervoorbehandeling dalen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperking van de chloridelozing – preventief door beperking van de onthardingNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie