Indikken van de grondbrij met cycloon of in vijver

Beschrijving techniek

De grondbrij ontstaat bij het wassen van de AGF, waarbij grond en water vermengd worden. De grondbrij wordt nat afgevoerd naar de landbouw. Door de grondbrij doorheen een cycloon te sturen, ontstaat een steekvaste massa. Wanneer meer plaats voorhanden is kan dit ook gebeuren in een indikvijver.

Het water kan behandeld worden in de waterzuivering en de grond kan droog afgevoerd worden.

Toepasbaarheid

Op natte grondstromen.

Milieuvoordeel

Beperken van het transport.

Financiële aspecten

Investering in de techniek, maar besparen op transportkosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Indikken van de grondbrij met cycloon of in vijvervgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 BBT voor bedrijven die AGF uit volle grond verwerken. Niet van toepassing op bedrijven die gewassen AGF innemen.