Beperken van de belasting van de anaerobe waterzuivering of vergister met moeilijk afbreekbaar materiaal

Om de goede werking van de biologische zuivering niet te verstoren dient hoge concentraties aan zwevende stoffen in het influent vermeden te worden. We denken hiervoor aan schillen, pulp en vezels. Deze stromen moeten afgevoerd worden naar een eigen of externe vergister.

A. Maaswijdte van de zeven beperken tot 1 mm

Beschrijving techniek

Zeven met een maaswijdte van 1 mm.

Wanneer vezelrijke groenten verwerkt worden (bv. schorseneren), kan het nodig zijn om een grove en fijne zeef na elkaar te schakelen.

Toepasbaarheid

De techniek is toepasbaar bij de meeste bedrijven.

Milieuvoordeel

Beperken van de recalcitrante CZV in het effluent.

Financiële aspecten

De zeven maken nu reeds deel uit van de biologische waterzuivering. De maaswijdte aanpassen zal l een beperkte meerkost inhouden. Dit zal wel een positief effect hebben op de heffingen.

B. Installatie van een voorbezinker

Beschrijving techniek

In een voorbezinker worden grotere delen (resten van schillen e.d.) afgescheiden. Uit metingen (Desmet et al., 2005) blijkt dat een voorbezinker leidt tot ongeveer 23% CZV verwijdering. Belangrijk is niet de hoeveelheid materiaal, maar de aard van het materiaal.

Het primaire slib dient apart verwijderd (of verwerkt) te worden.

Toepasbaarheid

Deze extra stap vraagt een ombouw van de waterzuivering.

Milieuvoordeel

Beperken van de recalcitrante CZV in het effluent.

Financiële aspecten

Deze extra stap heeft een negatieve financiële: extra investering, extra plaats gebruik, afvoer van slib. Dit zal wel een positief effect hebben op de heffingen.

C. Aanpassen van de schilinstallatie, zodat pulp / schill

Beschrijving techniek

Bij het schillen van sommige AGF ontstaan geen “droge” schillen, maar een pulp. Deze pulp leidt tot een verhoogde belasting van het afvalwater. Door de schilmachines aan te passen kan de pulp en het water / vocht afgescheiden worden. De pulp dient dan apart verwerkt te worden in een vergisters of door afzet naar de landbouw.

Toepasbaarheid

Deze extra stap vraagt een ombouw van de schilinstallatie.

Milieuvoordeel

Beperken van organische stoffen in het afvalwater.

Financiële aspecten

Deze extra stap heeft een negatieve financiële: extra investering, afvoer van slib / pulp. Dit zal wel een positief effect hebben op de heffingen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de belasting van de anaerobe waterzuivering of vergister met moeilijk afbreekbaar materiaalvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 BBT voor bedrijven die beschikken over een anaerobe waterzuivering.