Beperken van de chloridelozing – kleibad voor de aardappelverwerkende industrie

Beschrijving techniek

Om glazen aardappelen af te scheiden van goede aardappelen wordt een zoutbad (1,06 g/l) aangemaakt, glazen aardappelen zullen hierin drijven en worden afgescheiden.

Het zoutbad kan vervangen worden door een kleibad, waarbij het zout vervangen wordt door klei.

Toepasbaarheid

In het verleden werd deze techniek toegepast. Het gebruik van klei wordt echter afgeraden door het FAVV omdat er in het verleden sporen van dioxines gevonden zijn in deze kleien. De dioxines zouden via de klei in de voedselketen terecht komen. Wanneer bedrijven klei willen inzetten is een apart certificaat nodig, dat bewijst dat de klei dioxine vrij is.

Het voordeel van het gebruik van klei is dat dit minder agressief is dan zout, zodat er minder corrosie optreedt.

Milieuvoordeel

Beperken van de chloridelozingen.

Financiële aspecten

Beperkt

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de chloridelozing – kleibad voor de aardappelverwerkende industrieNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Omwille van mogelijke contaminatie van de gebruikte klei met dioxines.