Good housekeeping voor de waterzuivering

Beschrijving techniek

 • Schillen van wortelen, schorseneren en andere knolgewassen zo veel mogelijk droog afvoeren. Deze vrachten niet (bv. onder vorm van puree) naar de anaerobe waterzuivering sturen. (Desmet et al., 2005). Zie ook "Juiste afweging maken om stromen richting anaerobe zuivering of vergister te sturen".
 • Wanneer een waterzuivering en daar bijhorende beluchtingscapaciteit gedimensioneerd wordt, wordt dit het best gedaan voor de periode met de hoogste belasting. De schorsenerenperiode blijkt de periode te zijn van de hoogste belasting, in praktijk wordt echter de erwtenperiode genomen, om de waterzuivering niet te over dimensioneren.
 • Bij grote waterdebieten (gemiddelde dagdebiet> 500 à 800 m³) zal het nodig zijn de biologische waterzuivering te ontdubbelen. Er worden dan twee biologische waterzuiveringen, met nitrificatie / denitrificatie zone, in serie geplaatst. Dit is o.a. nodig om het waterzuiveringsproces onder controle te houden en de verwijderingsrendementen te halen. Bouwtechnisch is het ook eenvoudiger om bekkens na elkaar te plaatsen i.p.v. ze steeds groter te maken.
 • Kleine bedrijven die aardappelen verwerken dienen te beschikken over een zetmeelafscheider, die op regelmatige basis wordt gereinigd.
 • Kleine bedrijven die producten frituren, dienen over een oliewater afscheider te beschikken. De olie dient afgevoerd te worden.

Good housekeeping voor een goedwerkende nitrificatie en denitrificatie

Toepasbaarheid

Deze maatregelen kunnen bij alle AGF bedrijven in acht genomen worden.

Milieuvoordeel

Efficiëntere werking van de waterzuivering, positief voor het aquatisch milieu.

Financiële aspecten

Wanneer schillen niet op de eigen site kunnen verwerkt worden, kan dit een negatieve impact hebben, omdat extra transport noodzakelijk is.

Het afstemmen van de waterzuivering op de erwtenperiode, kan leiden tot een grotere en ook duurdere installatie. Dit kan mogelijk gecompenseerd worden door lagere heffingen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Good housekeeping voor de waterzuiveringJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie