Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): biologische fosfaatverwijdering

Beschrijving techniek

Deze techniek wordt beschreven onder nutriëntenverwijdering in de Gids Waterzuiveringstechnieken (Derden et al., 2010).

Toepasbaarheid

Het fosfaat wordt via het slib afgevoerd. Er dient voor gewaakt te worden dat het fosfaat tijdens de slibopslag niet opnieuw in oplossing kan komen.

Milieuvoordeel

De verwijdering van fosfaten is gunstig voor het ontvangende oppervlaktewater. Er kan een verwijderingsverhouding van BZV/P van 100/4 gehaald worden.

Financiële aspecten

Dit proces speelt zich af tijdens de verwijdering van nutriënten (BZV, N). Er zijn geen extra investeringen nodig.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de fosfaatlozingen (end-of-pipe): biologische fosfaatverwijderingvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Niet voor rioollozers.