Beperken van energieverbruik: overig energieverbruik

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Het gebruik van planningssoftware verondersteld de aanwezigheid van meters en een sturingsysteem. Bij nieuwe installatie kan dit wel BBT-zijn.

2 Enkel voor bedrijven die ook in de zomer een grote warmtevraag hebben.

3 Enkel voor bedrijven die een (grote) elektriciteitsvraag en grote vraag aan laagwaardige warmte hebben.

4 Indien restwarmte aanwezig.

5 In vele gevallen kan de biomassa voor een hoogwaardige toepassing ingezet worden in plaats van gebruikt te worden voor de opwekking van energie. Zie ook cascade van waardenbehoud.