Toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) en trigeneratie

Beschrijving techniek

Bij een WKK wordt elektriciteit geproduceerd en wordt de warmte die daarbij vrijkomt nuttig gebruikt. De techniek is vooral interessant in sectoren waar een continue hoge warmte vraag is. In de voedingssector is er een vrij constante vraag naar warm water, maar de vraag naar proceswarmte en warmte voor het verwarmen van de ruimte varieert tijdens het jaar. In de zomer is deze laatste lager en kan de overmatige warmte die vrijkomt uit de WKK benut worden voor absorptiekoelers. Op dat moment spreekt men van trigeneratie.

Informatie over de verschillende types WKKs en de ontwikkeling ervan zijn terug te vinden op de website van Cogen Vlaanderen (http://www.cogenvlaanderen.be/): een platform voor WKKs in Vlaanderen.

Toepasbaarheid

Een WKK is interessant wanneer een bedrijf zowel elektriciteit als hoog en laagwaardige warmte nodig heeft.

Milieuvoordeel

Bij de productie van elektriciteit gaat heel wat warmte verloren, wanneer deze warmte nuttig kan ingezet worden, zal het totale energieverbruik (voor elektriciteit en warmte samen) lager zijn. Hierdoor zal de uitstoot van verbrandingsgassen dalen.

Financiële aspecten

WKK installaties zijn enkel rendabel wanneer ze meer dan 5 000 uur per jaar kunnen draaien, waarbij vooral de warmte minstens 5 000 uur per jaar dient benut te worden. De investeringskosten voor een WKK installatie worden voor middelgrote installaties (500 kWe) ingeschat op 925 € per kWe geïnstalleerd vermogen. Voor grote installaties (> 1 000 kWe) wordt de investeringskost op 653 €/kWe geraamd. Beide types van installaties zijn rendabel en verdienen zichzelf binnen de 10 jaar terug, op voorwaarde, dat alle geproduceerde elektriciteit door het bedrijf zelf gebruikt wordt en de installatie minstens 2850 vollasturen werkt.

Uit onderzoek (Muller et al., 2007) in de UK blijkt dat rendabiliteit van trigeneratie in de voedingssector sterk afhankelijk is van de gasprijs en de prijs van de (μ)WKK-installaties. De COP van de absorptiekoeler zou daarbij groter dan 0,5 moeten zijn. Bovendien moet momenteel nog gewerkt worden met een batterij van absorptiekoelers, wat de kostprijs opdrijft.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) en trigeneratievgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Enkel voor bedrijven die een (grote) elektriciteitsvraag en grote vraag aan laagwaardige warmte hebben.