Gebruik van warmtepomp

Beschrijving techniek

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst door middel van arbeid. De meest voorkomende toepassing vinden we in koelkasten, waar de warmtepomp wordt gebruikt om de ruimte in de kast te koelen.

Alle soorten warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op die bij hoge temperatuur weer wordt afgegeven. Dit gaat niet vanzelf, er komt arbeid (onder vorm van elektrische energie) aan te pas.

Bij de warmtepomp heb je verschillende systemen, de keuze van het systeem hangt af van de situatie, er is ook een groot verschil in rendement tussen de verschillende warmtepompen:

 • lucht/lucht;
 • lucht/water warmtepomp; bij lucht/water warmtepompen wordt de energie uit de lucht gehaald en wordt water tot 40 °C geproduceerd;
 • water/water warmtepomp, halen de warmte uit grond(water). Indien het gaat om een geothermische warmtepomp is het systeem afhankelijk van de geologische opbouw van de ondergrond.

Referentie BREF zie: §4.2.13.4 en §5.1.4.10.

Toepasbaarheid

De techniek kan toegepast worden om bijvoorbeeld restwarmte nuttig in te zetten of om geothermische energie te benutten.

Milieuvoordeel

Het voordeel van de techniek is dat er bespaard wordt op het aandeel primaire energie.

Financiële aspecten

De investeringskosten en werkingskosten zijn afhankelijk van het gekozen systeem en welk type van restwarmte ingezet wordt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van warmtepompvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Indien restwarmte aanwezig.