Planningssoftware om energieverbruik te beperken

Beschrijving techniek

De techniek heeft als doel de piekbelasting te vermijden én energie te besparen bij lijnwissels.

Door energiemeters (elektrisch en thermisch) te plaatsen op de (grote) energieverbruikers (vraagzijde) en op de leveranciers van restwarmte (aanbod), kunnen de twee (vraag en aanbod) beter aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor zullen sommige lijnen (tijdelijk) vertraagd worden, om restenergie beter te kunnen benutten of zal een piekbelasting vermeden worden.

Door de software ook te koppelen aan de bestelde producten, kan gezocht worden naar een ideale lijnwissel. Elke wissel leidt immers tot een verhoging van de nullast (zie hoger), extra reiniging (waterverbruik) en productverlies. Referentie BREF: §4.1.7.1 en 9 en §5.1.

Toepasbaarheid

De software (inclusief meters), kunnen stapsgewijs ingevoerd worden. Toch zal het van belang zijn om op voorhand een goed beeld te hebben van hoe metingen en sturingen moeten gekoppeld worden, zo dat de implementatie vlot kan verlopen. Deze techniek is nuttig voor grote ondernemingen. Kleine kunnen wel volgens deze principes (bv. bij lijnwissels) werken zonder installatie van alle software.

Milieuvoordeel

Beperken van het energieverbruik en de piekbelasting. Onrechtstreeks beperken van waterverbruik en productverlies.

Financiële aspecten

Investeringen in meters, software en koppeling met toestellen. Het toepassen van het systeem zal leiden tot een vermindering in de eenheidskost per product.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Planningssoftware om energieverbruik te beperkenvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Het gebruik van planningssoftware verondersteld de aanwezigheid van meters en een sturingsysteem. Bij nieuwe installatie kan dit wel BBT-zijn.