Nullast-onderzoek

Beschrijving techniek

Uit onderzoek (NN, 2011d) blijkt dat de nullast (= elektriciteitsverbruik wanneer er geen productie is) van bedrijven tussen de 20 en 35% ligt. Een deel van dit energieverbruik is onvermijdelijk (bv. waterzuivering, koeling,…) een ander deel van het verbruik kan vermeden worden door machines die leeg draaien uit te zetten of om te schakelen naar standby modulus. Door een onderzoek te doen naar het nullastverbruik kunnen machines of installaties zo ingesteld worden dat dit verbruik beperkt kan worden.

Toepasbaarheid

Een dergelijk onderzoek vraagt een betrouwbaar overzicht van de energiestromen (bv. elektriciteitschema’s) en een monitorsysteem van het elektriciteitsverbruik.

Milieuvoordeel

Beperken van het elektriciteitsverbruik.

Financiële aspecten

Investeringskost in het onderzoek. Dit kan echter leiden tot het beperken van de kosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Nullast-onderzoekJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie