Condenseren van de stoompluim van stoomschillers

Beschrijving techniek

Zie deel "Condenseren van de stoompluim van stoomschillers in "Terugwinning van warmte voor de productie van warm water".

Toepasbaarheid

Enkel voor grote stoomschillers. De rendabiliteit zal hoger zijn voor schillers die continu werken (bv. in de aardappelindustrie).

Milieuvoordeel

Verminderen van de geuroverlast en hergebruik van restwarmte.

Financiële aspecten

Investeringen in de installatie kunnen zich terugverdienen door hergebruik van de restwarmte.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Condenseren van de stoompluim van stoomschillersvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Wanneer stoomschillers volcontinu gebruikt worden (bv. in de aardappel industrie) kan de vrijgekomen warmte benut worden voor de productie van warm water en zullen de investeringskosten terugverdiend kunnen worden. Voor groenteverwerkende bedrijven, zal dit minder (niet) het geval zijn.