Verbranden van frituurdampen

Beschrijving techniek

Zie "Geurbehandeling" en BREF 4.2.7.1 en §5.1.4.4.

Toepasbaarheid

Toepasbaar op de frituurdampen van verwerkers van aardappelen.

De techniek dient oordeelkundig geplaatst worden. In het verleden was een slecht werkende / slecht onderhouden naverbrander voor frituurdampen de oorzaak van een fabrieksbrand.

Milieuvoordeel

Verminderen van de geur (geurreductie van 91 tot 99%). Wel een verhoogd verbruik van brandstof.

Financiële aspecten

Investeringen in piping vanaf de bakovens naar de verbrandingsketels. Verhoging (tot 7%) van het energieverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Verbranden van frituurdampenJa 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Wanneer de techniek oordeelkundig geïnstalleerd en opgevolgd wordt, zal dit geen negatieve impact hebben op de veiligheid.

2 Het plaatsen van deze techniek of "biofiltratie of biowassing" is beide BBT. Er wordt geen uitspraak gedaan over de keuze van techniek.