Afvoeren van emissies via hoge schouw

Beschrijving techniek

De emissies van de naverbrander (aardappelverwerkers) samen met emissies van ketels e.d via een hoge schouw (30 tot 40 m) afvoeren. Deze techniek heeft een gunstig effect op de hinder die omwonenden ondervinden. Het is echter geen echte “verwijderings” techniek.

Toepasbaarheid

Voor bedrijven in dichtbevolkte gebieden en enkel op voorwaarde dat er geen andere (extra) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

Milieuvoordeel

Verminderen van de geuroverlast. Een hoge schouw heeft als nadeel dat ze leidt tot een visuele verstoring.

Financiële aspecten

Investeringskosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Afvoeren van emissies via hoge schouwvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.