Biofiltratie of biowassing

Beschrijving techniek

De dampen uit friteuses worden eerst doorheen condensatiebak geleid, zodat de dampen condenseren. Deze stap leidt tot een reductie van de geurcomponenten en een reductie van het volume damp. Daarna worden de dampen over een biobed gestuurd. De aanwezige vetten en andere stoffen worden door bio-organismen verwijderd.

De huidige generatie van biofilters kan bij hoge temperaturen bedreven worden. Thermofiele bacteriën, die werkzaam zijn bij temperaturen van ongeveer 60°C zullen de aanwezige organische componenten verwijderen.

In tegenstelling tot de klassieke biofilters, die werkzaam zijn onder mesofiele omstandigheden (tussen 20 en 40°C), blijken de verwijderingsrendementen hoger te zijn voor een groot aantal stoffen, wat leidt tot een kleiner design. Bovendien is de biomassa-accumulatie lager, zodat de drukval over de filter beperkter is.

Aandachtspunten bij deze filters zijn de degradatiesnelheid van het filterbed, wat vaker dient vervangen te worden. Er dient ook gewaakt te worden voor het voldoende vochtig houden van het filterbed, dit leidt immers tot kanaalvorming. Een oplossing is om te werken met een wasser ipv een rechtstreekse luchtstroom (Smet & Deboosere, 2011).

Toepasbaarheid

Toepasbaar op de frituurdampen van verwerkers van aardappelen.

De filters zijn beter toepasbaar wanneer de aardappelen gefrituurd worden in niet-geharde vetten of oliën. Klassieke vetten harden uit bij lagere temperaturen en kunnen de filters verstoppen.

Milieuvoordeel

Verminderen van de geuroverlast.

Financiële aspecten

Investering in de biofiltratie of biowasunit. De onderhoudskosten liggen lager dan bij een naverbrander.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Biofiltratie of biowassingJa 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Het plaatsen van deze techniek of verbranden van frituurdampen is beide BBT. Er wordt geen uitspraak gedaan over de keuze van techniek.