Gebruik van polymeren van NIET-petrogene oorsprong in de waterzuivering

Beschrijving

Om het slib van de waterzuivering af te scheiden of te ontwateren worden vlokmiddelen (polymeren) toegevoegd. Verschillende van deze polymeren zijn van minerale oorsprong. Het slib bevat dan een verhoogde minerale olie concentratie, waardoor het niet meer kan verwerkt worden in een vergistingsinstallatie en verbrand moet worden.

Toepasbaarheid

De voorwaarden voor het gebruik van slib in een vergister zijn weergegeven in VLAREMA (bijlage 2.3.1). Door gebruik te maken van plantaardige polymeren kan er toch nog een normoverschrijding zijn van de minerale olie concentratie (norm voor de korte keten (C10-C20)(560 mg/kg DS) en norm voor de lange keten (C20-C40)( 5600 mg/kg DS)). Dit wordt gezien als een “vals” positief resultaat. In geval van een vals positief resultaat kan via een extra analyse aangetoond worden dat het om polymeren gaat van plantaardige oorsprong en kan het materiaal alsnog verwerkt worden in een vergister.

Uit testen bij AGF bedrijven blijkt dat polymeren van niet-petrogene oorsprong niet altijd hetzelfde resultaat te geven en dat bijkomend onderzoek nodig is om de juiste dosering vast te leggen. Bedrijven die naast afvalwater van AGF ook nog andere afvalwaters verwerken kunnen mogelijk problemen ondervinden.

Milieuvoordeel

Het slib kan verwerkt worden in een vergister. De steekvaste fractie en digestaat kunnen als meststof gebruikt worden.

Financiële aspecten

In sommige gevallen zullen de plantaardige polymeren iets duurder zijn dan deze op basis van petroleumproducten. De afzet van het slib kan echter veel goedkoper, waardoor de maatregel een positief financieel effect heeft.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van polymeren van NIET-petrogene oorsprong in de waterzuiveringJa 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Dit is BBT voor bedrijven die in hun waterzuivering enkel afvalwater van AGF bedrijven verwerken.