Terugwinnen van vitamines en hoogwaardige producten uit afvalstoffen van de groenten en fruit

Beschrijving

Schillen en pulp van groenten en fruit bevatten hoge concentraties aan vitamines en andere stoffen (enzymen, pectine,…). Uit experimenten blijkt dat het mogelijk is om deze stoffen te extraheren en valoriseren (Kosseva, 2009).

Momenteel zijn er al projecten opgestart voor wortelschillen en broccoliresten.

Toepasbaarheid

Momenteel gebeurt dit slechts op beperkte schaal (bv. bèta-caroteen uit wortelresten / schillen). Er wordt wel onderzoek uitgevoerd hoe de reststromen nog hoger gevaloriseerd kunnen worden.

Milieuvoordeel

Beperken van de afvalstroom. Wanneer afvalstromen uit de voedingssector grondstoffen zijn voor andere processen, industrietakken, zal in die sectoren bespaard kunnen worden op primaire grondstoffen.

Financiële aspecten

Het gaat nog om onderzoek, er is nog geen concrete inschatting van de kosten of baten gekend.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Terugwinnen van vitamines en hoogwaardige producten uit afvalstoffen van de groenten en fruitNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Het gaat meestal om experimenten of laboschaalinstallaties.

2 Het gaat meestal om experimenten of laboschaalinstallaties.