Terugwinnen van zetmeel uit de aardappelverwerkende industrie

Beschrijving

Het proces- en afvalwater van de aardappelverwerkende industrie bevat hoge concentraties zetmeel en kan op verschillende plaatsen in het productieproces teruggewonnen worden. Bij de terugwinning wordt een onderscheid gemaakt tussen wit en grijs zetmeel.

Wit zetmeel is zetmeel dat nog niet boven de temperatuur van 40°C verwarmd is. Dit zetmeel bevat nog al zijn typische eigenschappen en kan ingezet worden als grondstof in de papier-, lijm en bioplastiek industrie. Wit zetmeel wordt teruggewonnen in het water voor de blancheerzone, meestal ter hoogte van de snijmessen.

Grijs zetmeel is verkleurd na opwarming en wordt afgescheiden als eerste stap in de waterzuivering. Dit zetmeel kan gebruikt worden als veevoeder of richting vergister gestuurd worden.

Om zetmeel terug te winnen wordt de spui van de snijmessen doorheen een cycloon gestuurd. De concentraatstroom wordt verder ingedikt in een vacuümpers. Er wordt ongeveer 51 kg zetmeel teruggewonnen worden per ton frieten (Catarino et al., 2007).

Voor kleinere bedrijven zijn er compacte zetmeelafscheiders (zie onderstaande figuur). Het zetmeel van deze kleinere bedrijven kan afgescheiden worden, maar de hoeveelheden zullen te beperkt zijn voor afzet naar de industrie. Mogelijk kan het wel samen met schillen afgezet worden als veevoeder.

Figuur: Voorbeeld van een compacte zetmeelafscheider (www.collinet.be)

Toepasbaarheid

De terugwinning vraagt een aanpassing van de installatie.

Milieuvoordeel

Terugwinnen van grondstoffen, beperken van de belasting van de waterzuivering.

Het terugwinnen gebeurt binnen het AGF bedrijf, het beperken van grondstoffen geldt voor bedrijven in de papier-, lijm- en bioplastiek industrie.

Financiële aspecten

De installatie vergt een extra investering. Door het afzetten van het zetmeel (ongeveer 2 euro extra inkomsten per ton aardappelen) en het minder belasten van de waterzuivering kan de installatie op 2 jaar terugverdiend worden (Catarino et al., 2007).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Terugwinnen van zetmeel uit de aardappelverwerkende industrieJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie