Valorisatie van kokosmatten bij biofermentatie

Beschrijving techniek

Bij biofermentatie wordt het afvalwater over kokosmatten gebracht. De nutriënten uit het afvalwater worden, via biologische weg, gefixeerd op de kokosmatten. De matten kunnen als meststof gebruikt worden in de landbouw.

Toepasbaarheid

De techniek is zinvol voor kleine debieten. De reducties voor CZV worden op 90% geschat en voor BZV op 85%. De absolute waarden zijn echter nog ruim boven de normen voor het lozen op oppervlaktewater.

De techniek is enkel zinvol als de kokosmatten ook nuttig kunnen ingezet worden.

Milieuvoordeel

Zuiveren van afvalwater. Terugwinnen van nutriënten voor de landbouw.

Financiële aspecten

De werkingskosten van een standaard module (1 container, 1 x hervulling kokos, energie, transport) bij de standaard belasting zijn gelijk aan 1,4 €/m³ bedrijfsafvalwater.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Valorisatie van kokosmatten bij biofermentatievgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Enkel voor zeer lage debieten. De afzet van de kokosmatten dient verzekerd te zijn.