Electrodialyse voor het terugwinnen van chloriden uit concentraatstromen

Beschrijving

Om het waterverbruik te beperken, worden membraantechnieken ingezet (ultrafiltratie en omgekeerde osmose). Hierdoor ontstaat een waterstroom (eluaat) en een concentraatstroom. Deze laatste is een mengsel van verschillende verontreinigingen waaronder restgehaltes aan CZV, maar ook verhoogde zoutconcentraties, die kunnen oplopen tot 5 000 mg/l.

Met behulp van elektrodialyse kunnen de aanwezige zouten in deze concentraatstroom verder opgeconcentreerd worden. De zouten kunnen daarna gebruikt worden als wegenzout of in andere industrie. De techniek wordt uitvoerig beschreven in de "Gids Waterzuiveringstechnieken" (Derden et al., 2010).

Toepasbaarheid

De techniek zou toepasbaar zijn op de concentraatstromen van de RO. Vandaag zijn er geen projecten gekend in Vlaanderen. Er wordt wel onderzoek naar gedaan.

Er zijn wel nog problemen met de status van deze “afvalstoffen” versus “grondstoffen”. Voor deze zouten kan door OVAM een grondstofverklaring afgeleverd worden. Wanneer men deze grondstoffen wil inzetten in industrieën of als wegenzout vallen zij onder REACH, wat leidt tot een extra administratieve belasting. Omdat de samenstelling van de zouten kan variëren (o.a. afhankelijk van de variaties in waterkwaliteit of geproduceerde AGF), is er geen standaardproductsamenstelling en zijn heel wat testen nodig.

Milieuvoordeel

Lozen aan verlaagde chlorideconcentraties. Terugwinnen van chloride als grondstof voor andere industrieën.

Financiële aspecten

Aan de techniek zijn naast investeringskosten ook werkingskosten (elektriciteit) verbonden. Er is momenteel nog geen zicht op de kostprijs voor een voedingsbedrijf. In de Gids Waterzuiveringstechnieken zijn wel algemene werkingskosten opgenomen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Electrodialyse voor het terugwinnen van chloriden uit concentraatstromenNee 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Deze techniek gaat verder dan BBT.