Good housekeeping om het grondstofverlies te beperken

Beschrijving (Derden et al., 1999b)

 • Ontvangst en voorbehandeling
  • Beperken van organisch afval door afspraken te maken met telers i.v.m. het aanleveren van producten (bv. het beperken van de tarra) en het beperken van de stock (om bederf te voorkomen). Referentie BREF: §4.1.7.3, §4.1.9.1/2 en §5.1;
  • slim bemonsteren en het bemonsteringsmateriaal eventueel hergebruiken;
  • hulpstoffen in bulk aankopen in plaats van in kleine verpakkingen;
  • het instellen van de schillers in functie van de aangeleverde grondstoffen (grootte, kwaliteit en vervuiling).
 • Reduceren van de omvang en vermengen van soorten
  • Sorteer- en morsverliezen beperken door het plaatsen van opvangbakken en of spatschermen. Referentie BREF: §4.1.7.6 en §5.1.
 • Bereiding
  • Conserven: vloeistoffen ontluchten, zodat ze niet opschuimen tijdens het afvullen.
 • Algemeen
  • Grond- en hulpstoffen in bulk aanvoeren, referentie BREF: §4.1.7.2 en §5.1.4.9;
  • opslag tijden beperken.

Toepasbaarheid

De maatregelen zijn toepasbaar in alle bedrijven.

Milieuvoordeel

Beperken van het grondstofverlies en onrechtstreeks beperken van de hoeveelheid afval.

Financiële aspecten

De investeringen in deze technieken zijn meestal beperkt en verdienen zichzelf terug.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Good housekeeping om het grondstofverlies te beperkenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie