Doorgedreven sortering van afval

Beschrijving

Afval wordt in alle bedrijven gesorteerd. Daarbij worden zeker volgende stromen onderscheiden:

 • organisch materiaal (peulen, schillen,… en gedeformeerde aardappelen en groenten);
 • papier en karton;
 • kunststof;

Door bepaalde van deze deelstromen verder te sorteren, kan het afval een nieuw leven krijgen als grondstof.

Bv. een bedrijf heeft PP (polypropyleen) en PE (polyethyleen) verpakkingsfolies. Wanneer deze folies gemengd worden, kunnen deze enkel als restafval afgevoerd worden. Door ze gescheiden te houden, kan het materiaal als grondstof verkocht worden (website OVAM).

Zie ook BREF: §4.2.12.3 en §5.1.4.9.

Toepasbaarheid

Dit dient geval per geval bekeken te worden. Doorslaggevend zullen de soorten afval en de hoeveelheden zijn.

Milieuvoordeel

Beperken van de hoeveelheid grondstoffen doordat afval gerecycleerd wordt.

Financiële aspecten

Om afvalstromen te scheiden zijn extra maatregelen nodig, die kosten verhogend zijn. Anderzijds kunnen de kosten om afvalstoffen af te voeren beperkt of vermeden worden. In sommige gevallen kan het leiden tot een inkomst (website OVAM).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Doorgedreven sortering van afvalJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie