Beperken van de verpakking

Beschrijving

Het verpakkingsmateriaal kan op verschillende manieren beperkt worden:

 • dunnere verpakkingen (plastiekfolies, karton,…);
 • kleiner verpakkingsmateriaal voor zelfde hoeveelheid product;
 • grotere hoeveelheden samen verpakken (indien dit mogelijk is voor de klant);
 • andere verpakkingsmaterialen.

Het overgaan naar nieuwe verpakking vereist meestal een grondige studie. De verpakking moet immers voldoen aan de voedselveiligheid en moet de voedingswaren beschermen tijdens opslag en transport.

Voorbeelden van verbeterde verpakking zijn te vinden op de site van OVAM.

Deze maatregel is ook beschreven in de BREF: §4.2.12.2 en §5.1.4.9.

Toepasbaarheid

Het aanpassen van de verpakking dient weloverwogen te gebeuren en is niet altijd mogelijk omwille van kwaliteitseisen en voedselveiligheid. Soms zijn er ook wijzigingen in het productieapparaat nodig om op een andere manier te verpakken.

Milieuvoordeel

Beperken van verpakking leidt in de eerste plaats tot een beperking van het grondstofgebruik.

In vele gevallen zijn er bijkomende voordelen:

 • compactere opslag, wat leidt tot een efficiënter gebruik van de opslagruimte;
 • beperking van de koelruimte, wat leidt tot beperking van het energieverbruik;
 • beperking van het vrachtvervoer.

Financiële aspecten

Het beperken van het verpakkingsmateriaal vraagt een grondige studie, maar zal leiden tot een besparing van de kosten. Terugverdientijden zijn afhankelijk van de investeringen die nodig zijn aan het ombouwen van het productieapparaat (website OVAM).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de verpakkingvgtg 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Wanneer het beperken van de verpakking oordeelkundig gebeurt, dan zal dit geen negatieve impact hebben of veiligheid of kwaliteit.

2 Het aanpassen of beperken van de verpakking dient weloverwogen te gebeuren en is niet altijd mogelijk omwille van kwaliteitseisen.