Accurate sorteermachines om grondstofverliezen te beperken

Beschrijving

Met behulp van sorteermachines kunnen verontreinigingen (aangetaste producten, insecten, vreemde voorwerpen, metaal…) verwijderd worden.

Door de machines vooraan in de keten in te zetten, kan vermeden worden dat producten op het einde van de keten vernietigd moeten worden. Afgekeurde producten zijn niet enkel verlies aan grondstof, maar dragen ook bij aan extra water- en energieverbruik.

Afhankelijk van de meest voorkomende afwijkingen en verontreinigingen die bij bepaalde AGF voorkomen dienen andere sorteermachines ingezet te worden. De sortering kan gebeuren op basis van:

 • grootte (bv. zeven);
 • gewicht (bv. flotatie units en bezinkingsgoten);
 • kleur, vorm (bv. optische sortering: zie onderstaande figuur)
 • materiaal (bv. metaaldetectoren).

Figuur: Optische sorteermachine voor spinazie en verschillende types van verontreiniging (website Bestsorting).

Toepasbaarheid

Afhankelijk van het type product en het type van verontreiniging is een andere techniek aangewezen. Er dient over gewaakt te worden dat de sortering accuraat gebeurt, zodat het verlies aan grondstoffen die wel voldoen beperkt blijft.

Milieuvoordeel

Beperken van het verlies aan grondstoffen. Onrechtstreeks beperken van water- en energieverbruik.

Financiële aspecten

De financiële aspecten hangen af van het type van sorteermachine en de verhoging van de efficiëntie van de productieketen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Accurate sorteermachines om grondstofverliezen te beperkenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie