Pulsed Electrical Field (PEF)

Maatregel voor de sapindustrie, welke buiten de scope van deze studie valt.

Beschrijving techniek

Bij PEF worden voedingstoffen gedurende een zeer korte tijd blootgesteld aan elektrische pulsen (1 s) onder een hoge spanning (20 – 80 kV/cm). De spanning en de blootstellingstijd zijn afhankelijk van het type AGF en het te bereiken doel. De pulsen veroorzaken een beschadiging van het celmembraan van micro-organismen, waardoor deze geïnactiveerd worden (Pereira & Vicente, 2010).

Toepasbaarheid

De toepassingen van de techniek zijn:

 • Verbeterde extractie van groente en fruit waardoor er meer sap vrijkomt. Een behandeling van appelen met PEF aan het begin van het proces verhoogt het persrendement 4% tot 6%;
 • verlengde houdbaarheid tot 4-6 weken van verse sappen en smoothies met behoud van geur, smaak en vitaminen;
 • decontaminatie van verse sappen bij kamertemperatuur, zonder dat aseptisch afvullen noodzakelijk is.

Er is momenteel enkel weet van testen op labo en pilootschaal.

Milieuvoordeel

Afhankelijk van de toepassing zal deze techniek leiden tot een efficiënter gebruik van grondstoffen of een verlaging van het energiegebruik.

Financiële aspecten

Voor het verlengen van de houdbaarheid van producten met behulp van PEF worden de kosten (investering en werking) op 0,01 €/l product geraamd. Om de preseigenschappen te wijzigen komt de kostprijs op 0,001 €/l product.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Pulsed Electrical Field (PEF)Nee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie