Opvangbak

Beschrijving

Het gebruik van een opvangbak, onder een solventhoudende machine en onder recipiënten met solventhoudend materiaal, verhindert dat er oplosmiddel in de bodem terecht komt bij lekkage of morsen. Alle recipiënten voor oplosmiddelhoudende grond- en afvalstoffen, evenals alle voorraden van reinigingsversterkers, zepen, detacheer- en impregneermiddelen, moeten boven of in een opvangbak geplaatst worden. Deze opvangbak moet hittebestendig, onbrandbaar en geschikt zijn voor de opvang van het oplosmiddel. Het volume van deze opvangbak moet minstens gelijk zijn aan de helft van de opgeslagen hoeveelheid oplosmiddel of, als de inhoud van het grootste recipiënt groter is dan de helft van de totale opgeslagen hoeveelheid, de inhoud van het grootste recipiënt.

De opvangbak is een vorm van inkuiping. Met het volume van de opvangbak wordt het ‘beschikbare volume’ bedoeld zoals vermeld in de instructienota van departement Omgeving voor de berekening van de inkuipingscapaciteit (Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit).

Toepasbaarheid

Het gebruik van opvangbakken voor alle solventhoudende machines en recipiënten is in alle droogkuisbedrijven toepasbaar.

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §3 stelt dat elke reinigingsmachine een opvangbak heeft die hittebestendig, onbrandbaar en geschikt is voor de opvang van het oplosmiddel. Het volume van deze opvangbak moet minstens gelijk zijn aan de helft van de inhoud van de reservoirs of aan de inhoud van het grootste reservoir, als de inhoud van het grootste reservoir groter is dan de helft van de inhoud van alle reservoirs.

VLAREM II, artikel 5.41.2.5, 2° stelt dat de recipiënten voor oplosmiddelhoudende grond- en afvalstoffen evenals alle voorraden van reinigingsversterkers, zepen, detacheer- en impregneermiddelen boven of in een opvangbak geplaatst moeten worden.

Milieuaspecten

Door het gebruik van opvangbakken kan bodemverontreiniging voorkomen worden. Er zijn ook nog andere maatregelen vereist zoals bv. contactwaterbehandeling (zie Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen) of afvoeren van contactwater (zie Contactwater laten ophalen door erkend verwerker).

Financiële aspecten

Het plaatsen van opvangbakken brengt een beperkte meerkost met zich mee.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
OpvangbakJa
  • Legende