Andere good housekeeping maatregelen

Beschrijving

Naast bovenstaande algemene maatregelen kunnen nog andere good housekeeping maatregelen toegepast worden zoals bv.:

  • Geen goten en afvoerputten aanwezig of indien aanwezig hermetisch afgesloten tijdens de reiniging.
  • Spill-kits voor opvang van lekken en morsen zijn aanwezig in elke betrokken ruimte, namelijk bij de machines en bij de opslag van oplosmiddelen en solventhoudend afval. Spill-kits bestaan minimaal uit adsorberende doeken of cilindervormige kussens, solventresistente handschoenen, veiligheidsbril en een opvangreservoir.
  • Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik.

Toepasbaarheid

Deze good housekeeping maatregelen zijn in alle droogkuisbedrijven toepasbaar.

VLAREM II, artikel 5.41.2.4, §1. stelt: “Als de ruimtes waarin zich textielreinigingsmachines bevinden uitgerust zijn met een goot of afvoerput, moet die goot of afvoerput hermetisch afgesloten zijn tijdens de droogreinigingsactiviteiten.”

Milieuaspecten

Door good housekeeping kunnen emissies en verontreinigingen beperkt worden. Het vermijden van goten en afvoerputten zorgt ervoor dat er geen oplosmiddel in de riolering terecht kan komen. Het gebruik van spill-kits voorkomt de verspreiding van gemorst oplosmiddel. Het droog opnemen van dit oplosmiddel voorkomt dat het in het afvalwater terecht komt. Het gebruik van recycleerbare doeken draagt bijkomend toe tot het beperken van het solventhoudend afval en door het vervolgens reinigen van deze doeken in de machine wordt het oplosmiddel ook terug toegevoegd aan het reinigingsproces. Het sluiten van de deuren voorkomt emissies van het resterende oplosmiddel in de machine.

Fianciële aspecten

De kosten voor good housekeeping zijn beperkt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
  • Legende