Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reiniging

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reinigingJa
  • Legende