Afvalstoffen

In een tankreinigingsbedrijf ontstaan volgende categorieën afvalstoffen (niet-limitatieve lijst):

Afvalstoffen die ontstaan bij de tankreiniging zelf:

 • verwijderde restlading;
 • voorspoelvloeistoffen die in de eigen installatie niet op passende wijze kunnen verwerkt worden;
 • lege verpakkingen;
 • restanten van reinigingsmiddelen (logen, zuren, passiveermiddelen, oplosmiddelen enz.);
 • gemorste reinigingsmiddelen, inhoud lekbakken, veegvuil, absorptiepoeder;
 • verontreinigde poetsdoeken, afgewerkte olie;
 • roest, verf, slijpstof.

Afvalstoffen die ontstaan bij de afvalwaterzuivering:

 • olie, water, slib, vet uit afscheiders;
 • drijflagen van flocculatie;
 • filterslib van coagulatie;
 • zuiveringsslib van biologische zuivering;
 • overige slibs;
 • verzadigd actief kool uit actief koolfilter;
 • concentraatstromen uit membraanfiltratie.

Afvalstoffen die ontstaan bij de luchtbehandeling:

 • afgewerkte gaswasvloeistoffen;
 • verzadigd actief kool uit actief koolfilter.

In een vatenreinigingsbedrijf ontstaan volgende categorieën afvalstoffen (eveneens niet-limitatieve lijst):

Afvalstoffen die ontstaan bij de vatenreiniging zelf:

 • uitlekresiduen (restlading);
 • geconcentreerde voorspoelvloeistoffen;
 • geconcentreerde spoelvloeistoffen, afkomstig van de eerste spoelstappen in een cascade-tegenstroom spoelsysteem;
 • lege verpakkingen;
 • restanten van reinigingsmiddelen (logen, zuren, passiveermiddelen, oplosmiddelen enz.);
 • gemorste reinigingsmiddelen, inhoud lekbakken, veegvuil, absorptiepoeder;
 • verontreinigde poetsdoeken, afgewerkte olie;
 • roest, verf, slijpstof;

Afvalstoffen die ontstaan bij de afvalwaterzuivering:

 • olie, water, slib, vet uit afscheiders;
 • drijflagen van flocculatie;
 • filterslib van coagulatie;
 • zuiveringsslib van biologische zuivering;
 • overige slibs;
 • verzadigd actief kool uit actief koolfilter;

Afvalstoffen die ontstaan bij de luchtbehandeling:

 • afgewerkte gaswasvloeistoffen;
 • verzadigd actief kool uit actief koolfilter.

Bronnen:

 • (Nederlandse Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), 2002)
 • (Huybrechts, Vercaemst, & Dijkmans, 2003)