Onvoorziene emissies

Bij reinigingsbedrijven kunnen calamiteiten plaatsvinden die grotere of kleinere gevolgen hebben voor het milieu. Het uiteindelijke effect op het milieu is niet alleen afhankelijk van de aard en de omvang van de calamiteit, maar ook van het ontvangend milieucompartiment. Veel van de onvoorziene emissies in brede zin worden veroorzaakt door een gebrek aan good housekeeping. Derhalve kunnen emissies ontstaan door het 'falen van menselijk handelen'.

Bron: (Nederlandse Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), 2002)